Společné zasedání Rady a DR KLDS ČR

14.9. 2011

Dne 7.září 2011 se uskutečnilo společné zasedání Rady a DR KLDS ČR.


Obsahem tohoto zasedání byla zejména otázka současné nákupní ceny dřevní hmoty v ČR pro domácí zpracovatele. To vede zpracovatele hledat jiné dodavatele než LČR s.p. a obchodní partnery pracující dle podepsaných smluv pro LČR s.p.

Další znepokojující otázkou, která byla obsáhle diskutována, je zvýšená spotřeba dřevní hmoty jako energetické suroviny.

Doteční poltika státu, umožňující spalování dřevní štěpky, velmi negativně ovlivňuje její zpracování v deskových materiálech, což má za následek zvyšování cen v nábytkářském průmyslu a tím i možné ohrožení prodeje konečného produktu.


Zpět na seznam novinek