O nás - Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (KLDS ČR) byla založena v lednu roku 2007 jako občanské sdružení, které svojí činností hájí a prosazuje zájmy podnikatelských subjektů sdružených v jednotlivých svazech. Byla to odpověď na stále se stupňující problémy v celém lesnicko dřevařském a nábytkářském komplexu a sjednocení síly vůči státním orgánům.

Současně ustavením Konfederace se otevřel prostor pro pevnější spolupráci a informovanost členů Konfederace, předávání si odborných informací a zvýšila se snaha o zkvalitňování podnikatelského prostředí v tomto segmentu průmyslu v ČR.

Předsednictví v Konfederaci je na bázi roční rotace představitelů jednotlivých členských svazů.

Pro období roku 2019 je prezidentem konfederace Ing. Pavel Kříž, zástupce Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) a viceprezidentem Ing. Robert Babuka, MBA, zástupce Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP).  

 

Dozorčí rada pracuje ve složení:

Ing. Tomáš Lukeš (AČN) - předseda
Milan Nejedlý (ČAPLH) - místopředseda
Jaroslav Vondrů (SČMVD) - člen 

 

 

Seznam členů KLDS ČR          

 

AČN  - Asociace českých nábytkářů   www.czechfurniture.com

ČAPLH  - Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství  -  www.caplh.cz

SDP  - Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR  -  www.sdpcr.cz

SČMVD - Svaz českých a moravských výrobních družstev - www.scmvd.cz

SZDP - Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR  -  www.szdp.cz