Dokumenty

Hlavní cíle činnosti KLDS ČR

 

Podpora tuzemské spotřeby dříví a výrobků z dřevní hmoty.

Usilovat o zachování možné výše objemu těžby dříví při respektování trvalé udržitelnosti lesa a jeho mimoprodukční funkci.

Usilovat o to, aby se KLDS ČR stala oficiálním připomínkovým místem legislativních a koncepčních kroků dotýkajících se celého lesnicko-dřevařského sektoru.

Podporovat obhospodařování lesa při zachování jeho ekologických, ekonomických, sociální a produkčních pilířů v rovnováze.

Prezentovat společná odborná stanoviska, na níž panuje shoda mezi jednotlivými členskými svazy k aktuálním otázkám lesnicko-dřevařského sektoru.

Problematice vztahů s LČR, s. p., věnovat trvalou pozornost.

Vytvářet podmínky pro kontinuální zásobování dřevozpracujících firem surovinou.

Spolupracovat s odborným školstvím s cílem naplňování ostatních cílů KLDS ČR.

K plnění stanovených cílů vytvářet pracovní skupiny, ve kterých budou zastoupeni zástupci jednotlivých členů KLDS ČR.

 

 

 

 

 

 

Stanovy naší konfederace ke stažení

Ke stažení zde.