Kulatý stůl lesnicko-dřevařského sektoru

28.10. 2013

 

Na základě výzvy ministra zemědělství Miroslava Tomana byla 25. 10. 2013 zahájena série jednání o konkrétních návrzích novelizace Koncepce MZe k hospodářské politice LČR, s. p., tzv. Dřevěné knihy.

K jednání byli přizváni nejvýznamnější zástupci lesnicko-dřevařského sektoru:

Ministerstvo zemědělství

Lesy České republiky, s. p.

Vojenské lesy a statky, s. p.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR

Asociace dřevozpracujících podniků

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

 

Organizací jednání byl pověřen ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček, který nestraně řídí diskuzi a formuluje závěry, směřující k dohodě všech zúčastněných.

 

Ministerstvo zemědělství (zakladatel státního podniku LČR) stanovilo základní principy:

·           motivovat management LČR k zachování hospodářského výsledku,

·           zachování principu komplexní zakázky,

·           posílit odbornost v personálním obsazení Dozorčí rady LČR,

·           posílit odbornost širšího managementu LČR, 

·           posílit regionální možnosti v obchodu se státním dřívím,

·           posílit možnosti účasti menších firem na zakázkách u LČR,

·           rozvinout spolupráci LČR a dalších lesnických organizací,

·           zvýšit počet zaměstnaneckých příležitostí v regionech s jejich nedostatkem.

 

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR se aktivně účastní diskuze a všichni účastníci se společně snaží najít východiska z krize lesnicko-dřevařského sektoru a přispět k jeho kultivaci.

 

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR reprezentuje 29.110 zaměstnanců, má 5 členů, kteří zastupují 459 společností. Jejich roční obrat byl v roce 2012 43.820 mil. Kč a zpracovali 4,7 mil. m3 dříví.


Zpět na seznam novinek