Stanovisko KLDS ČR k certifikaci lesů

3.1. 2018

Stanovisko KLDS ČR k certifikaci udržitelného hospodaření v lesích

KLDS ČR podporuje udržitelné hospodaření v lesích a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Souhlasíme se snahou o prohlubování kvality udržitelného hospodaření v lesích a její prokazování formou nezávislých certifikací.

Udržitelné hospodaření v lesích a spotřeba dřeva z takto spravovaných lesů je zájmem všech členů KLDS ČR a jejich obchodních partnerů a zákazníků. Konkrétní řešení a snaha realizovat účinná opatření je v kompetenci jednotlivých zástupců organizací v rámci KLDS ČR  z důvodu jejich různého postavení ve výhodnosti aplikace systémů udržitelného hospodaření.

V případě neshody mezi různými zájmy v certifikaci lesů a spotřebního řetězce surového dříví  trváme na spravedlivém přístupu, který neznevýhodňuje žádný ze systému aplikace udržitelného hospodaření. Stejně tak požadujeme spravedlivé řešení v případě absence některého ze systémů certifikace, který znevýhodňuje účastníky v přístupu ke dříví či výrobkům.

V případě, že v těchto konfliktech dochází k jednostranné újmě některému z účastníků, považujeme za normální, aby došlo ke kompenzaci prokázaných ztrát, či zbytečně vynaložených nákladů. To se týká jak vlastníků lesa, tak firem působících  ve zpracování dřeva.

Vyzýváme kompetentní ministerstva  (MZe, MPO, MŽP) a vládu ČR k poskytnutí podpory při řešení aktuálního konfliktu mezi systémy PEFC a FSC, tak, aby došlo k využití komplexního potenciálu a předešlo se zbytečným ztrátám.


Zpět na seznam novinek